2021-04-22.png

April , 2021

Voor het behalen van het keurmerk is, bij totaal, een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 de norm. Per dienst moet er dan wel een gemiddeld rapportcijfer van 5,5 of hoger worden gehaald. Bij bedrijven die deze score niet halen is ook gekeken naar de spreiding van de scores.

We hebben het resultaat van 8.5 behaald wat hoger is dan gemiddelde van reginale en landelijke cijfers. 

We streven er altijd naar om de kwaliteit te verbeteren en we bieden onze excuses aan voor elk mogelijk storing die zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan.